TOO BIG FOR THE HIDEY-HOLE

Leonor Ruiz Dubrovin keskittyy taiteessaan monisyiseen identiteetin käsitteeseen.  Hänen teoksensa ilmentävät syvää kiinnostusta itsen rakentumiseen ja tuovat esiin tapoja, joilla identiteetit muotoutuvat ja joilla niitä rajoitetaan tai vahvistetaan – ja kuinka ulkoa tulevat mielipiteet ja leimat muovaavat meitä.

Nykyisin aitojen ihmisten löytäminen on vaikeampaa kuin ennen. Autenttiset luonteenpiirteet vaikuttavat olevan ehtymässä, uhanalaisia. Nyky-yhteiskunnassa sosiaalisella medialla on kyky horjuttaa ihmisen luottamusta itseensä ja peittää hänen todellinen luontonsa. Sen seurauksena monet ilmentävät itseään erilaisten filttereiden läpi.”

Teoksissaan Dubrovin lähtee tutkimusmatkalle salattuun paikkaan, jossa itse rakentuu. Tämä rakennelma on usein kokoelma valheita, joiden alta lopulta paljastuu puolitotuuksia.

Dubrovinin taiteellisessa työskentelyssä yhdistyvät erilaiset kaksijakoisuudet, kuten representatiivinen ja viitteellinen sekä todellisuus ja fiktio. Hänen maalauksensa kuvaavat erilaisten muotokuvien ja ruumiillistumien kautta yksilöllisyyden riemua ja autenttisen itsen etsimistä.