TOO BIG FOR THE HIDEY-HOLE

Leonor Ruiz Dubrovins konstnärliga utforskande koncentreras kring det invecklade identitetsbegreppet. Hennes arbete speglar ett djupt intresse för uppbyggnaden av jaget och de mångfacetterade sätt på vilka personliga identiteter skapas, begränsas eller förstärks, samt hur yttre uppfattningar och etiketter formar oss.

I den tid vi lever i har det blivit allt svårare att hitta autentiska människor. Autentiska karaktärsegenskaper tycks vara på nedåtgående, hotade. I vårt samhällslandskap har den sociala mediesfären en förmåga att snedvrida självsäkerheten och överskugga vår genuina natur. Därför framställer många sig själva genom en rad av filter.”

I sitt arbete ger sig Dubrovin ut på en resa som avslöjar den dolda boning där formandet av jaget äger rum. Ofta består formandet av en samling lögner som i sista hand avslöjar ett antal halvsanningar.

Dubrovins konstnärliga arbete är en fusion av olikartade tvådelade begrepp, t.ex. det representativa och det tvetydiga, verkligheten och fiktionen. Hennes målningar skildrar i olika porträtt och gestaltningar individens exaltation och sökandet efter ett autentiskt jag.