CORE [SWE]

“Core” (den del som är väsentlig för någontings existens eller karaktär) kretsar kring begreppet identitet och hur identiteten bevaras. Verkhelheten undersöker identifiering med utgångspunkt i kontrasterna mellan bilder och visuell återgivning. Tillsammans skapar verken en prototyp till en konstruerad identitet. De representerar en pulsering mellan jaget och de andra, samt de yttre faktorerna som används för att skapa känslan av individualitet.

CORE [FIN]

Core (eli ydin, keskeinen osa jonkin asian olemassaoloa tai olemusta) keskittyy identiteetin konseptiin ja säilyttämiseen. Näyttelyn teokset tarkastelevat identifikaatiota kuvien ja visuaalisten uudelleenluomisten välisen kontrastin kautta. Kokonaisuutena teokset muodostavat käsitteellistetyn identiteetin prototyypin. Ne saavat aikaan värähtelyä minän, toisen ja ulkoisten tekijöiden välillä, joista rakentuu yksilöllisyyden tunne.

CORE [ENG]

“Core”(the part of something that is central to its existence or character) revolves around the concept of identity and its preservation. This body of work examines identification through the clash of images and visual re-creations. As a whole, the works form a prototype of a conceptualized identity. They present a pulsation between the self, the other and the external factors that are used to construct a sense of individuality. 

COEXISTENCIA [ESP]

La apariencia y la realidad son dos conceptos que, desde los albores de la Filosofía, han sido objeto de reflexión para los pensadores. Sin embargo, creo que, tanto la una como la otra, nunca habían estado tan diluidas, tan indefinidas, como en el tiempo presente, donde resulta casi imposible discernirlas.
Photo-studio-3-madrid-the hug-2020-leonor-ruiz-dubrovin.jpg

ENTREVISTA Punto de encuentro [ESP]

La artista visual Leonor Ruiz Dubrovin es un ejemplo de orígenes multiculturales, de vivir, estudiar y trabajar en media docena de países europeos. El hilo conductor de su obra es el revelador concepto de la presencia de la ausencia.
Photo-studio-2-madrid-the hug-2020-leonor-ruiz-dubrovin.jpg

INTERVJU Mötesplats [SWE]

Bildkonstnären Leonor Ruiz Dubrovin är ett utmärkt exempel på multikulturella rötter och att leva, studera och arbeta i många olika europeiska länder. Hennes arbete förenas av konceptet frånvarons närvaro. Den största delen av verk...
Studio view The Hug. Madrid

HAASTATTELU Kohtaamispaikka [FIN]

Kuvataiteilija Leonor Ruiz Dubrovin on malliesimerkki monikulttuurisista juurista sekä useissa eri Euroopan maissa elämisestä, opiskelemisesta ja työskentelystä. Hänen töitänsä yhdistää konsepti poissaolon...

PUNTO DE ENCUENTRO [ESP]

La exposición “Punto de encuentro” combina elementos de las artes visuales con “composiciones dramáticas” inspiradas en la escenografía y la cinematografía.
COEXISTENCIA- 41 X 33 CM

MEETING POINT [ENG]

The exhibition “Meeting Point” combines elements of the visual arts with “dramatic compositions” inspired by scenery and cinematography.
“Coexistence” (triptych)-oil-on-canvas -41x33cm-2020-leonor-ruiz-dubrovin

KOHTAAMISPAIKKA [FIN]

Kohtaamispaikka -näyttely yhdistää elementtejä visuaalisesta taiteesta sekä lavastustaiteen ja elokuvataiteen inspiroimista ”dramaattisista sommitelmista”.
20-Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2019-Denouement-20

SOIRÉE [ENG]

This spring, Gallery Elverket is delighted to present the work of visual artist Leonor Ruiz Dubrovin. Soirée, the title of her solo exhibition, evokes parties and social evenings...
1-Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2019-Scenario

SOIRÉE [SWE]

Galleri Elverket har glädjen att presentera bildkonstnären Leonor Ruiz Dubrovins produktion den här våren. Separatutställningens namn Soirée hänvisar till fester och samkväm...
10-Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2019-The--scene

SOIRÉE [FIN]

Galleria Elverketillä ilo esitellä tänä keväänä kuvataiteilija Leonor Ruiz Duprovinin tuotantoa. Taiteilijan yksityisnäyttelyn nimi Soirée viittaa juhliin ja illanviettoihin...
3Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2017-Behind-the-scene1

BEHIND THE SCENE [ENG]

When I visit Leonor Ruiz Dubrovin’s workspace a few weeks before her exhibition one thing comes clear right away: there are lots of veils. Many of the paintings and the sculptures represent objects covered with cloth...
1Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2017-Behind-the-scene-Sculptural-painting1

BEHIND THE SCENE [SWE]

Bildkonstnär Leonor Ruiz Dubrovins utställning sätter fantasin i rörelse. Tyg och veck täcker och döljer verken och ger dem så ännu större betydelse genom att hållas dolda för våra blickar...
2Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2017-Behind-the-scene-Sculptural-painting2

BEHIND THE SCENE [FIN]

Kuvataiteilija Leonor Ruiz Dubrovinin näyttely laittaa mielikuvituksen liikkeelle. Teosten laskokset ja kankaat peittävät näkyvistä jotakin, joka saa ikään kuin vielä suuremman arvon pysyttelemällä piilossa katseiltamme...
4-Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2016-Debris

ARS MORIENDI [SWE]

MEMENTO VIVERE I sin nyaste utställning närmar sig Leonor Ruiz Dubrovin (1978) döden, vilket tar sig uttryck i att konstnären skapat sin karriärs första tredimensionella verk. Utställningens tema är det medeltida begreppet Ars moriendi...
6-Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2016-Untitled2

ARS MORIENDI [ENG]

ARS MORIENDI – THE ART OF DYING How does one learn to accept the concept of death? Or reconcile with death? Ars Moriendi – The Art of Dying refers to 15th century Latin texts giving guidance on how to receive death in the correct manner...
5-Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2016-Untitled

ARS MORIENDI [FIN]

MEMENTO VIVERE Uusimmassa näyttelyssään Leonor Ruiz Dubrovin (1978) on kuoleman äärellä, mikä näkyy taiteellisena uudistumisena taiteilijan siirryttyä kolmiulotteiseen ilmaisuun ensimmäistä kertaa urallaan...