BOLTHOLE

Bolthole: paikka, johon ihminen voi paeta ja piiloutua.

Bolthole-sarja kuvaa erilaisia muotokuvia ja ruumiillistumia, joissa tutkitaan sisäisiä ristiriitoja ja halua rakentaa itsensä uudelleen.

Näyttely kuvastaa pohdintojani minuuden rakentamisesta ja eri tavoista, joilla ihmisten identiteetit muotoutuvat ja niitä rajoitetaan tai vahvistetaan ihmissuhteissa.

Näyttelyssä tutkitaan monia eri teemoja, kuten identiteetin jatkuvaa muodonmuutosta, yksilön epävarmuutta modernissa yhteiskunnassa, sosiaalisen hyväksynnän saavuttamiseen tähtäävää teeskentelyä, hetkellistä ja näennäistä voitonriemua ja arvovallan tunnetta ynnä muuta.

Kokonaisuutena teokset muodostavat eräänlaisen kuvitteellisen sosiaalisen ympäristön, jossa eri roolit ja idealisoidut identiteetit ovat suhteessa toisiinsa ja niistä muodostuu kertomus, joka nousee todellisuuden yläpuolelle ja alkaa kuvata irrationaalista ja unenomaista olemassaoloa.