ALTERITY

Vid konstruerandet av en identitet används avvikelse och utanförskap generellt som kontrasterande faktorer. Detta innebär en förmåga att åtskilja mellan själv och icke-själv och följaktligen att kunna förutsätta förekomsten av alternativa synpunkter. Vår identitet är immanent representerad av olika ”själv” som vi medvetet eller omedvetet väljer att ge uttryck åt.

Tillsammans skapar verken en prototyp till en konstruerad identitet. De representerar en pulsering mellan jaget och de andra, samt de yttre faktorerna som används för att skapa känslan av individualitet.

Mitt arbete grundar sig på sammanställningen av olika motsatsförhållanden som till exempel det representativa och suggestiva eller verkliga och fiktiva. Målningarna bryter ner de antagonistiska dikotomierna som istället inleder en dialog med varandra och skapar alternativa tankevärldar.

Utställningen har fått stöd av Svenska kulturfonden och Centret för konstfrämjande