ALTERITY

Näyttely tutkii “Alterity” käsitettä (ymmärretään yleensä kokonaisuutena, jonka vastakohtana identiteetti rakentuu. Se tarkoittaa kykyä erottaa toisistaan itse ja ei-itse, ja näin ollen olettaa vaihtoehtoisen näkökulman olemassaoloa)

Kokonaisuutena teokset muodostavat käsitteellistetyn identiteetin prototyypin. Ne saavat aikaan värähtelyä minän, toisen ja ulkoisten tekijöiden välillä, joista rakentuu yksilöllisyyden tunne.

Taiteellinen työskentelyni muodostuu erilaisten kaksijakoisuuksien, esimerkiksi representatiivisen ja vihjaavan, todellisuuden ja fiktion, synteesistä. Näyttelyn teokset rikkovat nämä kahtiajaot, jotka käyvät vuoropuhelua keskenään luodakseen vaihtoehtoisia käsitteellisiä tiloja.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Svenska kulturfonden