KOHTAAMISPAIKKA
Kohtaamispaikka -näyttely yhdistää elementtejä visuaalisesta taiteesta sekä lavastustaiteen ja elokuvataiteen inspiroimista ”dramaattisista sommitelmista”. Installaatioiden luomat visuaaliset johtolangat ohjaavat katsojaa näyttelyn muodostamalla “näyttämöllä”. Tässä visuaalisessa leikissä moninaiset vaihtuvat ”kohtaukset” ja muuttuvat tuntemukset ovat osa näyttelykokemusta. Näyttelyvieras liikkuu ”näyttämöllä”, tutkiskelee vihjeitä ja päätyy lopulta itse osaksi näyttelyn tarinaa. Tarkoituksenani on kannustaa katsojia muodostamaan vapaasti mielleyhtymiä ja ottamaan omakseen erilaisia tiloja ja todellisuuksia.
Näyttelyn teokset heijastelevat fragmentaarisella tavalla hetkiä, jotka ovat yhteydessä tapahtumiin ja tuntemuksiin sosiaalisissa kohtaamisissa. Teosten kokonaisuus muodostaa fiktiivisen yhteisöllisyyden näyttämön, jossa erilaiset roolit ja idealisoidut identiteetit sekoittuvat ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Käytän kuvien psykologista ja metaforista potentiaalia tutkaillakseni näkemyksiä todellisuudesta, alitajunnasta sekä moninaisista eksistentiaalisista ongelmista ja konsepteista, jotka mietityttävät minua. Tämän näyttelyn teemat käsittelevät ihmisten käyttäytymistä yksilöinä ja yhteisönä, ihmisten välisiä suhteita, kommunikaatiota sekä identiteetin käsitettä ja sen säilyttämistä.
Työni kautta pyrin rakentamaan todellisen ja käsin kosketeltavan rinnalle intuitiivisen maailman, jossa todellisuudeksi käsittämämme katoaa, suodattuu ja sekoittuu toisen, abstraktimman maailman kanssa. Viime kädessä taiteeni kieli muodostuu erinäisten dualiteettien synteesistä: aidon ja epäaidon, eksplisiittisen ja implisiittisen, yksilön ja yhteisön, todellisen ja fiktiivisen, mielen ja ruumiin, figuratiivisuuden ja abstraktiuden. Tavoitteenani on murtaa nämä antagoniset vastakkainasettelut ja asettaa ne keskinäiseen dialogiin luodakseni uuden konseptuaalisen tilan.

“Sinners”- oil-canvas-33x27cm-2020-leonor-ruiz-dubrovin