Soirée

Galleria Elverketillä ilo esitellä tänä keväänä kuvataiteilija Leonor Ruiz Duprovinin tuotantoa. Taiteilijan yksityisnäyttelyn nimi Soirée viittaa juhliin ja illanviettoihin. Ruiz Duprovinin mukaan näyttelyn teokset heijastelevat frgamentaarisessa muodossa olevia tarinoita, jotka liittyvät juhlissa koettuihin tapahtumiin ja tuntemuksiin. Taustalla on taiteilijan pitkään jatkunut kiinnostus kuvata erilaisia identiteettejä sekä pohtia autenttisuutta ja todellisuuden kokemista. Juhlat ovat yhtä aikaa yksityisiä ja jaettuja tapahtumia, joista jää muistoja ja kokemuksia.

Taiteilija on kiinnostunut luomaan keskusteluja ja väittelyitä taiteen avulla. Hän on jo pitkään työskennellyt monimediaalisesti, sillä hänen näyttelyissään maalaukset ja veistokset lomittuvat installaatioihin. Moninaisuus yhdistyy kuitenkin teemaattisuuteen, koska taiteilija käsittelee yleensä yhtä teemaa kerrallaan, mutta tekee sen vaihtelevilla tavoilla ja tekniikoilla. Tällä tavalla työskentely tuottaa kokonaisuuksia, jotka ovat yhtä aikaa eheitä, mutta tarkoituksellisen monivivahteisia. Eräs Ruiz Duprovinin tavoittelema vaikutelma liittyy Tableau vivant -perinteeseen, jossa kuvaelmia toteutetaan elävien ihmisten avulla. Tässä perinteessä teatteri- ja maalaustaide liittyvät saumattomasti toisiinsa.

Soirée on suunniteltu Galleria Elverketin näyttelytilaa varten. Ruiz Duprovin on halunnut rakentaa galleriatillaan teoskokonaisuuden, jossa katsojaa kuljetetaan erilaisten kohtauksien ja näkymien lävitse. Taiteilija onkin pitkään ollut kiinnostunut elokuvallisista ja näyttämöllisistä ideoista ja siitä, miten niitä voidaan tuoda nykytaiteen kontekstiin. Elokuvan ja teatterin inspiroimana taiteilija on kiinnostunut fragmentaarisesta muodosta, jossa esittävät ja abstraktit ainekset sulautuvat yhteen. Erilaisten maailmojen läsnäolo teoksissa saa katsojat assosioimaan ja liikkumaan eri ajoissa ja todellisuuksissa.

Leonor Ruiz Duprovin Soirée on kuin kaleidoskooppi, jossa erilaiset teokset rinnastuvat toisiinsa. Samalla taiteilija luo sosiaalisen näyttämön mallinnoksen, missä erilaiset roolit ja identiteetit sekoittuvat toisiinsa. Visuaalisessa pelissä erilaiset aikasiirtymät ja vaihtelevat tuntemukset ovat osa näyttelykokemusta, jossa katsoja kulkee näyttämöllä, tutkii visuaalisia vihjeitä ja päätyy osaksi tarinaa. Taiteilijan luomista ja yksityisistä iltamista tuleekin yhteinen tila, jossa voimme niin oleskella kuin jakaa juhlan tunnun ja tunnelman.

FT Juha-Heikki Tihinen

5-Leonor-Ruiz-Dubrovin-Painting-Pintura-Finland-Spain-contemporary-art-2019-Soirée-Charade-10