Behind the Scene
5.10.–22.10.2017, tm-galleria

Bildkonstnär Leonor Ruiz Dubrovins utställning sätter fantasin i rörelse. Tyg och veck täcker och döljer verken och ger dem så ännu större betydelse genom att hållas dolda för våra blickar. Åskådaren lyckas kanhända härleda det på piedestalställda föremålets natur, men den slutliga sanningen förblir onåbar.

Kanhända är döljandet som gest viktigare än själva objektet. Konstnären avslöjar sig själv via sina verk- varje ny utställning innebär ett avklädande inför publik, oaktat rädslan. Denna konflikt undersöker Ruiz Dubrovin i såväl de stillebenslika målningarna med oljefärgsveck, som i installationen som breder ut sig i galleriets bakre del, en delvis utplånad skulpturföreställning. En förändring, transformation mot livet och döden pågår inför åskådarens blick, synligt eller osynligt. Det sorgmodigt luftiga greppet och det kontrollerade kaoset upphöjer installationen, med en eloge till barocken, från avfall till ädelhet. Över den fordom hela estraden lägger sig efter vandaldådet ett värdigt stoft, de hit och ditslängda gestalterna avtecknar sig på nytt.

Spansk-finska Leonor Ruiz Dubrovin (f. 1978 i Madrid) bor och arbetar i Helsingfors. Hon utexaminerades från Bildkonstakademin 2008. De senaste åren har hon arbetat med ett tredimensionellt uttryck men återvänder i sin nyaste utställning starkt även till ett rent målande. Döden, tidens gång och mänsklighetens frågor är fortfarande närvarande men tidigare arbetens frodiga konkreta vanitas-tema har nu byts ut mot ett mer distanserat uttryck. Verk av Ruiz Dubrovin har varit utställda på separatutställningar på bl.a. Taidesalonki Husa i Tammerfors samt på galleri Korjaamo och galleri Katariina i Helsingfors.

Katariina Timonen

Exhibition Assistant at Amos Anderson Art Museum