Only for the text section.

CORE [SWE]

“Core” (den del som är väsentlig för någontings existens eller karaktär) kretsar kring begreppet identitet och hur identiteten bevaras. Verkhelheten undersöker identifiering med utgångspunkt i kontrasterna mellan bilder och visuell återgivning. Tillsammans skapar verken en prototyp till en konstruerad identitet. De representerar en pulsering mellan jaget och de andra, samt de yttre faktorerna som används för att skapa känslan av individualitet.

CORE [FIN]

Core (eli ydin, keskeinen osa jonkin asian olemassaoloa tai olemusta) keskittyy identiteetin konseptiin ja säilyttämiseen. Näyttelyn teokset tarkastelevat identifikaatiota kuvien ja visuaalisten uudelleenluomisten välisen kontrastin kautta. Kokonaisuutena teokset muodostavat käsitteellistetyn identiteetin prototyypin. Ne saavat aikaan värähtelyä minän, toisen ja ulkoisten tekijöiden välillä, joista rakentuu yksilöllisyyden tunne.

CORE [ENG]

“Core”(the part of something that is central to its existence or character) revolves around the concept of identity and its preservation. This body of work examines identification through the clash of images and visual re-creations. As a whole, the works form a prototype of a conceptualized identity. They present a pulsation between the self, the other and the external factors that are used to construct a sense of individuality. 

COEXISTENCIA [ESP]

La apariencia y la realidad son dos conceptos que, desde los albores de la Filosofía, han sido objeto de reflexión para los pensadores. Sin embargo, creo que, tanto la una como la otra, nunca habían estado tan diluidas, tan indefinidas, como en el tiempo presente, donde resulta casi imposible discernirlas.
Photo-studio-3-madrid-the hug-2020-leonor-ruiz-dubrovin.jpg

ENTREVISTA Punto de encuentro [ESP]

La artista visual Leonor Ruiz Dubrovin es un ejemplo de orígenes multiculturales, de vivir, estudiar y trabajar en media docena de países europeos. El hilo conductor de su obra es el revelador concepto de la presencia de la ausencia.
Photo-studio-2-madrid-the hug-2020-leonor-ruiz-dubrovin.jpg

INTERVJU Mötesplats [SWE]

Bildkonstnären Leonor Ruiz Dubrovin är ett utmärkt exempel på multikulturella rötter och att leva, studera och arbeta i många olika europeiska länder. Hennes arbete förenas av konceptet frånvarons närvaro. Den största delen av verk...
Studio view The Hug. Madrid

HAASTATTELU Kohtaamispaikka [FIN]

Kuvataiteilija Leonor Ruiz Dubrovin on malliesimerkki monikulttuurisista juurista sekä useissa eri Euroopan maissa elämisestä, opiskelemisesta ja työskentelystä. Hänen töitänsä yhdistää konsepti poissaolon...

PUNTO DE ENCUENTRO [ESP]

La exposición “Punto de encuentro” combina elementos de las artes visuales con “composiciones dramáticas” inspiradas en la escenografía y la cinematografía.
COEXISTENCIA- 41 X 33 CM

MEETING POINT [ENG]

The exhibition “Meeting Point” combines elements of the visual arts with “dramatic compositions” inspired by scenery and cinematography.
“Coexistence” (triptych)-oil-on-canvas -41x33cm-2020-leonor-ruiz-dubrovin

KOHTAAMISPAIKKA [FIN]

Kohtaamispaikka -näyttely yhdistää elementtejä visuaalisesta taiteesta sekä lavastustaiteen ja elokuvataiteen inspiroimista ”dramaattisista sommitelmista”.