BOLTHOLE

Bolthole: (gömsle, tillflyktsort) en plats dit en person kan fly och gömma sig

Serien ”Bolthole” framställer olika porträtt och förkroppsliganden som undersöker inre dilemman och en önskan att återuppbygga sig själv.

Utställningen reflekterar kring mitt intresse i hur jaget konstrueras och över de sätt som identiteter formas, inskränks eller förbättras under pågående relationer mellan människor.

Utställningens teman är mycket olika; den eviga metamorfosen av identiteten, individens osäkerhet i det moderna samhället, maskeraden som mänskligheten spelar för att vinna socialt godkännande samt den flyktiga känslan eller illusionen av triumf och prestige. Dessa och många flera teman behandlas i mina verk.

Verkhelheten formar ett fiktivt socialt scenario där olika roller och idealiserade identiteter ställs i relation med varandra och skapar en berättelse som går bortom verkligheten och manar fram en irrationell och drömlik existens.

Projektet stöds av Föreningen Konstsamfundet.